Wednesday, April 22, 2009

LIRIK LAGU

-TADAU KAAMATAN-

Kanou ramayo tokou
Tadau tagayo tokou
Tadau kokotuan
Koubasanan diti
Insan sontoun
Ie kaamatan,Ie koubasanan

Munsikou kapangahan
Tulun mororobuat
Tulun mananom parai
Toinsanai tompinai
Rikot do rumamai
Mi-so-solowot,Migi-angkawot yahai

Tadau tagayo tokou
Tadau kaamatan
Tadau kokotuan
Tomis om hinava
Doi potikidon

Unduk Ngadau otimung
Sontob suang pogun
Monimung linundus
Om nogi moginumMagaramai …..
Mangarayou …..Tokou bambarayon

-RUMANDAWI-

Sundu-sundukud kinomulok
Tondu ko mantad id Kayangan
Tondu ko mantad Rumandawi
Do royohon tulun id riniba

Boros-boros kah di kudingking
Sonong nogi kopiongoi kito
Tu miagal kito Rumandawi
Om miagal mantad id Kayangan

Nung poimpasi ko daa kinomulok
Om oroungou nu iti sindingku
Mamarayou dino linundus nu
Om nogi dino korondowi yonuh

Nung poimpasi ko da ii kudingking
Om oroungou nu iti sindingku
Mamarayou dino winatang nu
Om nogi dino korondowi yonuh

Iti noh tangon gulu-gulu
Roitonku kumaa dikoyu tompinai
Paragahan ku do tulun dusun
Idsodu toi ko id somok


-SUMANDAK KINABALU-

Sumandak Kinabalu
Alawa menarik hati
Kadi mininsunud doho
Miagal ko di Rosalinda

Sumandak Kinabalu
Tikid tadau mongoi karaja
Kadi mininsunud doho
Apandai ko do cari makan

C/o:Hai kosumandakan tokou
Isai au poh nasanganu
Kada pikoboyo do bujang palsu

Hai kosumandakan tokou
Isai au poh nasanganu
Rongoho noh nasihat molohing nu

Sumandak Kinabalu
Kada ko aratan doho
Sindingku nopo diti
Sinding do pangaramai tokou


-HEI..ARAMAI TIII-

hei...aramai tii
mogitorungak mogiambalut
logot-logoton haro potikidon
mogiaampot tokou suminding
mogitatamung tokou sumayau
heii....aramai tiiii

mogiaampot tokou suminding
mogikakambai tokou sumayau
mogipupuun om potiusan
nuu oi kalahan kada pimpanau
heeii....aramai tii

mogisisinding do karamayan
mogiampatan tokou momogitar
sopi na na na sopi du du du
sopi di di di sopi la la li
heeii...aramai tii

iti noh gia oh koposion
koposion do hiti id kampung
aiso korosi aramai tomod
kada pomonsoi po dii taraat
heeii...aramai tii


-AMA OM APA-

Osorou ku di Ama
di maso poingkibit nu
pihid ihidon nu romou moto ku

Kumaa dika Apa,
au milo do alingan
Kasansaran winayaan nu

Lasu loh tadau, a
u nu opurimanan
rumikot ralan dumo'on
koingoritan nu poingompus
momonsoi ralan sunsuyon
osonong dah koposiyon

Chorus
*Soira songulun,koturu romou ku
kosorou oku dikoyu,
Oi Ama om Apa
Igitai janji ku,
ikoyu no upuson ku
gisom orikot timpu ku
poimpasi

lasu loh tadau au nu opurimanan
rumikot ralan dumoon
koingoritan nu poingompus
momonsoi ralan sunsuyon
osonong dah koposiyon

Repeat *oiii ama oiii apa...

No comments:

Post a Comment